Informació legal

En compliment del article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.

Denominació social: Talleres Ros S.A.
NIF / CIF: A-08309510
Domicili social: Ctra. Santa Creu de Calafell 1-5, 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telèfon: 93 652 20 51
Fax: 93 652 30 14
Email: ros@red.renault.es
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Fulla 23224, Foli 1, Llibre 1652, Volum 2259 Secció 2.

Informació legal
Si us plau, abans de fer servir aquesta pàgina web (a partir d’ara “web”) llegeixi aquests termes detingudament. L’ús d’aquest web implica que accepta aquests termes independentment de si decideix o no registrar-se en qualsevol dels nostres apartats. En cas de no acceptar aquests termes no usi aquest web. La informació continguda a aquest web ha sigut elaborada amb l’objectiu de ser completa i verídica. Tot i això, ens reservem el dret d’introduir canvis en qualsevol moment i sense previ avís en preus, colors, materials, equipament, especificacions, models i disponibilitat. Alguns vehicles continguts al lloc web poden dirigir a webs de tercers, la informació continguda a ells és responsabilitat dels seus propietaris. Talleres Ros S.A. no té cap control ni assumeix cap responsabilitat sobre el contngut del web de tercers i només proporciona aquests vehicles per conveniència dels visitants.

Termes i condicions
1. Propietat intel•lectual

Tot el material contingut al web és propietat intel•lectual de Talleres Ros S.A. Cap material pot ser copiat ni reproduït, exceptuant el grau necessari per la seva visualització online. Sense perjudici de l’anterior, el visitant podrà imprimir en paper pàgines completes del web pel seu ús personal, d’acord amb les següents normes:

(a) Cap document o material gràfic extret del web podrà ser modificat de cap forma.
(b) Cap gràfica extreta del web serà utilitzada separadament del seu corresponent text.
Sense perjudici del sentit general de l’anterior, eventualment Talleres Ros S.A. pot oferir la possibilitat de descarregar del web fons d’escriptori, salva pantalles i altres utilitats. Aquestes descàrregues estan igualment protegides pels actuals termes.

Per a quealsevol propòsit es prohibeix l’ús dels elements del web que no guardi la conformitat amb aquests termes. El material contingut al web ha sigut cuidadosament comprobat en totes les etapes de producció. Tot i això, Talleres Ros S.A. recomana la execució d’un programa antivirus actualitzat abans del seu ús.

2. Enllaços al web
Si desitja incloure a la seva pàgina web un enllaç al web, aquest ha d’estar dirigit a la pàgina “Homepage”.

3. Disponibilitat del servei
Talleres Ros S.A. ha disposat de tots els mitjans necessaris per assegurar que el web estigui disponible 24 hores al dia, tot i això, Talleres Ros S.A. no assumeix cap responsabilitat si per qualsevol raó el web no està disponible en algun moment i durant un període de temps. L’accés al web podrà ser suspès temporalment i sense previ avís en cas de error, manteniment o reparació del sistema, o per raons que estiguin fora de control de Talleres Ros S.A.

4. Material i conducta dels visitants
Qualsevol dada o contingut que el visitant envii o transmeti al web serà considerat com no confidencial i no estarà cobert pel dret de propietat. Talleres Ros S.A. no tindrà cap obligació respecte tal material, i els designats per aquesta podran copiar, divulgar, distribuir, incorporar o utilitzar de qualsevol altra forma i per qualsevol propòsit tal material, incloent-hi dades, imatges, sons, textes i altres elements enviats. Es prohibeix terminantment enviar o transmetre al web el següent contingut:

(a) Que sigui intimidatori, difamatori, obscè, sediciós, ofensiu, pornogràfic, abusiui, incitant al racisme, discriminatori, amenaçant, escandalós, blasfem, que suposi violació o confidencialitat, de privacitat o que pugui causar malestar o incoveniència, o
(b) Pel qual no hagi obtingut totes les llicències i/o autoritzacions necessàries, o
(c) Que constitueixi o inciti a conductes que puguin ser considerades com delicte, impliqui responsabilitat civil o que en qualsevol altra forma sigui contràri a la llei, que infringeixi els drets de tercers en qualsevol pais del món, o
(d) Que sigui tècnicament danyina (incloent, pero sense limitar-se a virus informàtics, bombes lògiques, troians, cucs, components danyins, dades corruptes o qualsevol altre software maliciós o danyí).

Es prohibeix qualsevol ús inadequat del web (incloient, però sense limitar-se a pràctiques de hacking).
Talleres Ros S.A. coopererà plenament amb les autoritats competents o jutjats que solicitin u ordenin a Talleres Ros S.A. comunicar la identitat o localitzar a qualsevol persona que envii qualsevol material que infringeixi el contingut d’aquest apartat.

5. Exactitud de la informació
La informació continguda al Web està dirgida a clients de Talleres Ros S.A. Talleres Ros S.A. realitza tots els esforços raonables per assegurar-se que el contingut del Web és exacte i vigent. Tot i això, degut a la naturalesa dels stocks dels vehicles i als canvis de les seves especificacions durant les actualitzacions anuals, etc., els productes mostrats al Web poden diferir de les últimes especificacions. Es recomana als clients comprobar qualsevol tipus de característica del vehicle a les nostres instal•lacions. Talleres Ros S.A. es reserva el dret a variar les específicacions del producte en qualsevol moment i Talleres Ros S.A. no assumeix cap responsabilitat per reclamacions o pèrdues derivades de la dependència del contingut d’aquesta pàgina web.

Les afirmacions realitzades al Web no son vinculants. El material que s’ofereix al Web es mostra tal i com és, sense cap tipus de condicions, garanties o altres termes de cap tipus. Per conseqüent, fins el màxim grau permes pr la llei, el Web s’ofereix sobre la base que Talleres Ros S.A. exclou totes les garanties, condicions i altres termes que podrien tenir efecte en relació amb el Web (entre elles i sense limitació qualsevol de les condicions imposades per la llei).

6. Responsabilitat Civil
Talleres Ros S.A., els seus executius, directius, empleats i associats queden exhimits de qualsevol tipus de responsabilitat civil o responsabilitat pecunaria relacionada amb qualsevol pèrdua o dany que pugui causar al visitant o a terceres persones qualsevol tipus d’ús del Web o impossibilitat del ús del Web, incloent, però sense limitació, qualsevol pèrdou o dany directe, indirecte, punitiu o conseqüent, pèrdues d’ingressos, pèrdues de beneficis, dades, contractes, ús de diners, així com pèrdues o danys resultants de qualsevol tipus de interrupció de negoci, incloent però sense lilmitació, il•lícita negligència, contracte o altres. Igualment la exenció de responsabilitat inclou, sense limitació, pèrdues o danys causats per virus que poden afectar el seu ordinador, software, dades o altres propietats, originats per l’accés, navegació o descàrrega de qualsevol material del Web od e qualsevol pàgina amb vincles al Web. Aquests termes no exclouen o limiten la responsabilitat civil de Talleres Ros S.A. per:

(a) La mort o lesions personals causades per negligència de Talleres Ros S.A.
(b) Frau o representació fraudulenta
(c) Qualsevol responsabilitat civil que no pugui ser exclosa o limitade d’acord amb la llei aplicable

Talleres Ros S.A. realitza tots els esforços raonables per assgurar que el contingut del Web és precís i vigent, tot i això, eludeix qualsevol responsabilitat derivada de la inexactitud del contingut del Web. La informació pot diferir de les últimes especificacions, igualment, el equipament descrit o mostrat pot no estar disponible en alguns països o només pot estar-ho opcionalment amb cost adicional. Talleres Ros S.A. es reserva el dret de modificar les especificiacions del producte en qualsevol moment.
 
Hola! Interesado? Hazme tu consulta!
Powered by