Protecció de dades

D’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa a les persones que complementen algun tipus de formulari d’aquesta web, que les dades personals seran incorporades a un fitxer de propietat de Talleres Ros S.A. La finalitat del fitxer és la gestió i tramitació dels serveis i enviament de informació de serveis que poden resultar del seu interès. Mitjançant aquest formulari el remitent atorga el seu consentiment exprés al tractament automatitzat de les dades personals inclosos al mateix, així com l’enviament de comunicacions comercials via electrònica amb informació sobre els serveis de Talleres Ros S.A.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Talleres Ros S.A. son verdaderes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos. Els camps marcats amb un asterisc (*) son estrictament necessaris per a realitzar la seva petició. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, dirigint-se a la direcció de correu electrònic lopd@renaultros.com.